Черен петък продължава и през почивните дни! На 27 и 28 ноември купи LED осветление онлайн с 20% отстъпка с промо код DBF2021.

За продукти от категория Коледна украса отстъпката е 10% с промо код CDBF2021.

Количка
0 артикула
Още страници с информация

Процедури

Процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”

На дата 10.04.2023г. ДИАНИД ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”.
 
Наименование на проектното предложение: „Технологична модернизация в предприятието“ на обща стойност 360 000.00 лв.

Основната цел: Основната цел на проектното предложение и предвидените инвестиции е повишаване на производствения капацитет на ДИАНИД ЕООД, чрез разширяване капацитета на стопанския обект на компанията в гр.Белово, внедряване на нови производствени технологии, намаляване на производствените разходи, оптимизиране на производствената верига, цифровизация на фирмените процеси и преминаване към Индустрия 4.0, възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID 19 пандемията и създаване на условия за бъдещ растеж и развитие чрез закупуване на ново високотехнологично автоматизирано оборудване за производство на енергийно ефективни продукти.

Начало на проекта: 10.04.2023г.
Край на проекта: 10.04.2024г.

Процедура за избор на изпълнител за Закупуване на ДМА: "Поточна линия за сглобяване на LED крушки"

Краен срок за подаване на оферти 14.05.2020 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020

Публична покана за Разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите/ресурсите в ДИАНИД ЕООД - Единна система за управление на ресурсите (ERP)

Краен срок за подаване на оферти 26.05.2017 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура за “Разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите/ресурсите в ДИАНИД ЕООД - Единна система за управление на ресурсите (ERP)” на основание На основание чл. 9, ал. 1, т. 5. и и ал.2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет;

Процедура за избор на изпълнител за Разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти в ДИАНИД ЕООД - Единна система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Краен срок за подаване на оферти 26.05.2017 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Краен срок за подаване на оферти 19.05.2017г.

Изтегли приложение

Решение за прекратяване на процедура ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на основание чл. 9, ал. 1, т. 1. от ПМС160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Краен срок за подаване на оферти 15.05.2017г.

Изтегли приложение

Публична покана за Разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите/ресурсите в ДИАНИД ЕООД - Единна система за управление на ресурсите (ERP);

краен срок за подаване на оферти 02.05.2017г.

Изтекла процедура на 21/06/2016 в 17,30 ч.

Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: система спектрорадиометър;
Обособена позиция 2: система гониофотометър;
Обособена позиция 3: термална камера;
Обособена позиция 4: 3D принтер;

Изтекла процедура на 25/05/2016 в 17,00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНТЕЛИГЕНТНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ“

Основни категории LED осветление
Промоционални оферти, каталози

Промоционални каталози